Braulio Design Research

Design management
Bij veel bedrijven speelt de vraag hoe zij hun productontwikkelingtrajecten effectiever kunnen doorlopen. Design management kan, door het inzetten van management- en vormgevingstrategieën, z’n traject efficiënter en effectiever laten verlopen. Uiteindelijk zal de meerwaarde van een succesvol verlopen traject positief invloed hebben op de identiteit en het imago van het bedrijf. Uiteraard hebben de bedrijfsvisie en (design) doelen een stuwende werking op alles wat een bedrijf doet en zijn deze kenmerken terug te vinden in de totale visuele bedrijfsvoering van een organisatie zelf.


Organiseren en coördineren
Design management gaat over het organiseren en coördineren van een optimale rol van design (thinking) bij het realiseren van de organisatie- en ondernemingsdoelstellingen. Dit heeft zowel met betrekking tot het product- & dienstenaanbod als de marketingcommunicatiemiddelen.


Product & dienst
Het vakgebied speelt zich af op de gebieden product/dienst, markt en organisatie. Doel- en randgroepen kunnen door de designuitingen en contactmomenten het merk zien, identificeren, ervaren, waarderen en evalueren. Gedurende deze contactmomenten kan het imago en de reputatie positief ontwikkeld worden door het management. Design heeft verder de taak om de functionele doelen van een product/dienst te benadrukken.


Waarde & esthetiek
De esthetische kracht van een product is tevens ook de u.s.p. en de toegevoegde waarde van een merk. In de huidige markt is dit ook de enige waarde waarmee men echt onderscheidend kan zijn ten op zichten van de concurrentie. Deze emotionele waarde kan moeilijk gekopieerd worden omdat het door de consument juist weggezet kan worden als niet echt. Zelfs al probeert de concurrentie het product na te maken dan is het originele merk gewoon al verder geëvalueerd naar iets nieuws.


Op de volgende punten heeft Design management direct of indirect invloed:

  • zaken benadrukken en zichtbaar maken;
  • overtuigend de intenties communiceren;
  • doelstellingen effectiever bereiken;
  • langere termijn designstrategieën;
  • activiteiten verbinden door de visuele kracht van design;
  • ontwerpkwaliteit & productuiterlijk;
  • meten van design kracht & kwaliteit;
  • designeffectiviteit & proceskwaliteit.

Design & management aanraders:

Geef een reactie